Jdi na obsah Jdi na menu
 


Regenerace - Fyzikální metody regenerace

3. 2. 2013

Zjednodušeně lze říci, že o regeneraci mluvíme tehdy, když nám nic nechybí, jen jsme tréninkovým zatížením vyšťaveni. Pokud nás už trápí nějaká ta bolístka, mluví se o rehabilitaci. My amatéři často kulhající či jinak si lízající rány mlsně pokukujeme po zprávách v televizi o tom, co ten který fotbalista, hokejista či jiný špičkový sportovec prodělal za proceduru, a to co my necháváme měsíc i dva jaksi samovolně klidem vyléčit, „oni“ za několik málo dnů rozeženou elektroléčbou, magnety či Pavlem Kolářem. Pravda je, že i mezi špičkami jsou případy, kdy ztrácí kvůli „achilovce“ celou sezonu a je tedy nutné se smířit s tím, že žádná zázračná metoda na bolest v koleni není. Rovněž je na místě uvést, že i amatér (tedy my běhající po práci) má možnost vyhledat a navštívit různá specializovaná pracoviště a podstoupit kůru za využití různých pomůcek a přístrojů. Vytrvalý zájemce o vyzkoušení zjistí, že dostupné je vše, jde jen o to časově to skloubit s režimem sportovce, který se sportem neživí (ani by se neuživil - ha, ha) a, což není nepodstatné, také to něco stojí.

V dalším textu jsou představeny metody fyzikální terapie, které mohou být využity v rámci naší regenerace. Cílem této části je tyto metody charakterizovat a především přispět k orientaci, o co vůbec jde.

Fyzikálními metodami v oblasti regenerace, rehabilitace, či chcete-li přímo terapie, rozumíme postupy používající fyzikální vlivy na náš organismus. Odvážněji a populárněji se snad dá říci, že jsou využívány „fyzikální energie“. Pro základní představu jde o:

- mechanoterapii (například masáž, ale i ultrazvuk, různé protahování a manipulace)

- působení tepla a chladu (sem patří pro ilustraci: tepelné koupele, skotské střiky, parafínové zábaly, kryoterapie, sauna)

- fototerapii (jsou to: infračervené záření, červené světlo, modré světlo, ultrafialové záření, biotronová lampa - biolampa, laser a další)

- elektroléčbu (jde o působení elektrického proudu; setkáme se s pojmy iontofonéza, magnetoterapie, využití vysokofrekvenčních proudů)

- inhalační léčbu (například dýchání inhalačních látek, oxygenoterapie, elektroinhalace)

- muzikoterapie (šíření zvukových vln jistě není například chemie, ale řazení mezi fyzikální metody není asi úplně přesné)

Působení fyzikálních metod dopadá na organismus jako komplex řady vlivů. Je na místě konstatovat, že exaktní vyhodnocování účinků fyzioterapie či stanovení dostatečně přesného způsobu ovlivnění organismu není při současném stavu vědy možné. Nelze vytvořit například statisticky dostatečně významnou skupinu osob se stejnými problémy a testovat účinky té či oné metody. Vždy je součástí působení individualita „pacienta“ stářím počínaje, přes stav limbického systému, jeho vlastní přístup k problému a motivaci až po pacientovu náladu. Jistě zde působí také placebo efekt.

V dalším textu je působení fyzikálních vlivů popsáno tak, jak odpovídá současným znalostem zachyceným v literatuře, z které čerpám. Cílem je poodhalení roušky toho, jak složitě pracuje to naše „soustrojí“, pod které přikládáme živiny, aby se to hýbalo. Nicméně mějme na zřeteli, že to nefunguje tak, že přijdeme někam s bolestí šlachy či úponu, tam na nás pět minut posvítí a ono to když ne hned, tak ráno bude pryč. K aplikaci fyzikálních vlivů a odezvě organismu na ně přistupujme tak, že nevíme úplně přesně, jak to funguje. Ale jak některá exaktní zjištění, tak empirická pozorování dokládají, že na fyzikální působení náš organismu nesporně reaguje.

Působení fyzikálních vlivů se projeví svými účinky buď přímo na obtížně popsatelné procesy v „buněčném či molekulovém mikrosvětě“, tak tím, že fyzikální působení vyvolá obranné reakce organismu, které rozhýbou řadu funkcí, hovoří se o autoreparabilních schopnostech organismu a organismus si tedy pomůže sám. Z této premisy je nutné vycházet a mít na zřeteli, že se pouze snažíme pomoci tělu, aby si pomohlo samo. A na to, aby si tělo pomohlo samo, potřebuje minimálně čas.

A my se těšíme, že účinkem fyzikálního vlivu - například masáží, únava rychleji odejde. Jednoduchým testem s dobrou vypovídací schopností, který můžeme zkusit sami na sobě, je například provedení masáže jen jedné párové části, dejme tomu lýtka. Zejména při změně povrchu (běhu v čerstvě napadnutém sněhu) na lýtkách pocítíme namožení a můžeme otestovat rozdíl v rychlosti odeznění tohoto pocitu, když jedno lýtko namasírujeme a druhé ne. Osobně mohu říci, že to funguje a masáž pomáhá.

Fyzikální podněty vyvolávají například zvýšení (či snížení) prokrvení tkáně, působí na regulační schopnosti krevního oběhu či tělesné teploty, působí na rytmus porušených biologických funkcí.